Količina:

0


Znesek:

0,00

Okolje

POSTAVITEV ZBIRALNIKOV ZA ZBIRANJE RAČUNALNIŠKIH PRIBOROV IN ČRNIL

Naše podjetje je v letu 2002 pridobilo certifikat sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem - standard SIST ISO 9001/2000 in SIST ISO 14001/97.

Uvedba sistema upravljanja z okoljem po smernicah standarda SIST ISO 14001/2004 v podjetju BIRO CENTER, d.o.o., LJUBLJANA, predstavlja uresničitev dviga kakovosti preskrbe kupcev z vrhunskim pisarniškim materialom in biro opremo s poudarkom na skrbi za varovanje okolja.

Eden izmed okoljskih programov in osnova dolgoročnega izboljševanja upravljanja z okoljem v našem podjetju je namestitev zbiralnikov za zbiranje že uporabljenih računalniških priborov in črnil za telefakse in tiskalnike v vseh naših poslovnih centrih in s tem vzpodbuditi osveščenost in vključevanje vseh zaposlenih v procese varovanja okolja.

Pri uresničevanju programov upravljanja z okoljem tudi Vašemu podjetju omogočamo izpolnjevanje obveznosti in sicer z brezplačno postavitvijo zbiralnikov za zbiranje že uporabljenih računalniških priborov in črnil za telefakse in tiskalnike ter brezplačnim odvozom.

Vabimo Vas, da se nam pridružite pri osveščanju zavesti varovanja okolja in nam sporočite Vaše stališče glede postavitve zbiralnikov v Vašem podjetju. Za dodatna pojasnila smo Vam na voljo na tel. št.: 01 560-43-75 (Karmen JERINA, predstavnik vodstva za kakovost) ali e-mail: karmen.jerina@biro-center.si.

POLITIKA KAKOVOSTI IN UPRAVLJANJA Z OKOLJEM

Podjetje BIRO CENTER, d.o.o., Ljubljana, ima vzpostavljen in vzdrževan sistem vodenja kakovosti, vključno s sistemom upravljanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, opisan v nadaljevanju, z namenom vzpostaviti zaupanje in zadovoljstvo odjemalcev.

Delujemo na področju prodaje, predstavitve, svetovanja in demonstracije biro opreme in pisarniškega materiala v okviru dejavnosti trgovine. Odlikuje nas kakovost, ki je temeljna vrednota našega delovanja. Spoštujemo najvišje standarde s področja dejavnosti družbe in varovanja okolja. Konkurenčno sposobnost in dolgoročno odlično poslovnost uresničujemo s politiko kakovosti SIST ISO 9001/2008 in politiko upravljanja z okoljem SIST ISO 14001/2004, ki je izhodišče poslovne politike družbe.

Poslanstvo podjetja je dvigniti kakovost preskrbe kupcev z vrhunsko pisarniško opremo, omogočanjem individualne izbire s poudarkom na varovanju zdravja in dobrega počutja uporabnikov. Podjetje se zaveda pomena varovanja okolja, zato so naši proizvodi izdelani iz materialov za reciklažo, isto embalažo uporabimo večkrat. Dolgoročni cilj podjetja je postati vodilni ponudnik vrhunske pisarniške opreme v Sloveniji.

Osnova dolgoročnega izboljševanja upravljanja z okoljem v našem podjetju in eden izmed okoljskih programov, je namestitev zbiralnikov za zbiranje še uporabljenih računalniških priborov in črnil za telefakse in tiskalnike pri naših odjemalcih in s tem vzpodbuditi osveščenost in vključevanje vseh zaposlenih v podjetju v procese varovanja okolja.

Posebno pozornost namenjamo skrbi za varovanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih in uporabnikov ter varovanju okolja.

Ekonomika podjetja izhaja iz spoznanja, da je organiziranost, učinkovitost, rast prodaje, obvladovanje stroškov in posledično dobiček, edino merilo učinkovitosti in uspešnosti ter jamstvo za prihodnost.

Podjetje se zaveda okoljskih obremenitev, ki jih povzroča, zato je skrb za višjo kakovost življenja v lokalni in širši skupnosti, temeljno izhodišče našega delovanja. Skrb za okolje in varnost prodaje uresničujemo s stalnim izboljševanjem tehnologije in ekološkimi napravami ter uporabo okolju prijaznih materialov, ki so sestavni del okolju prijazne prodaje. S stalnim kakovostnim nadzorom naših procesov, požarne varnosti in varnosti in zdravja pri delu jamčimo preprečevanje onesnaževanja okolja in ekološko varnost. S tem zmanjšujemo možnost tveganja ekoloških nezgod in skupaj s pristojnimi institucijami skrbimo za ukrepanje v primeru morebitnega odstopanja od zahtev.

Dostop do informacij omogoča ustvarjalno sodelovanje. Vsi zaposleni imajo pravico, da so seznanjeni s kakovostjo svojega dela in deležni podpore in pomoči pri doseganju pričakovanih ciljev. Poleg njih je tudi širša družbena skupnost deležna podatkov o varnosti prodaje in obremenjevanja zraka, vode in tal, katerega meritve emisij so sestavni del delovnih procesov. Zaposleni v podjetju so s politiko seznanjeni v ustni in/ali pisni obliki na skupnih sestankih, dostopna je na spletni strani. Vodstvo z doslednim izvajanjem politike kakovosti in s stalnimi korektivnimi in preventivnimi ukrepi zagotavlja stalno izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti delovanja sistema kakovosti poslovanja podjetja.

Vodstvo vzpodbuja in usmerja usposabljanje zaposlenih in poslovnih partnerjev pri uveljavljanju stalne rasti kakovosti dela in skrbi za varovanje okolja ob neprestanem preverjanju rezultatov celovitega sistema vodenja kakovosti.